+48 882 154 845 info@nortec.pl

NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska realizuje projekt pt. „Opracowanie prototypu tabletkarki w wersji WIP (Washing in Place) przeznaczonej do tabletkowania leków High Potent”.

w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez Przedsiębiorstwa

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej szczelnej tabletkarki laboratoryjnej ze stacją mycia WIP, przeznaczonej do tabletkowania leków High Potent. Nowe urządzenie będzie przeznaczone do działów B+R klientów NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska z branży farmaceutycznej, chcących produkować leki o wysokim stężeniu substancji aktywnych lub substancji niebezpiecznych dla operatora, z uwagi na wysoki poziom narażenia na ich działanie.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie nowego systemu sterowania tabletkarki wraz z systemem wizualizacji HMI,
  2. Opracowanie prototypu rotora matrycowego w wersji ze stali nierdzewnej z układem automatycznego mycia WIP,
  3. Opracowanie prototypu konstrukcji ramy i osłon uniemożliwiających narażenie operatora na działanie tabletkowanego produktu,
  4. Budowa prototypu tabletkarki w wersji szczelnej i prototypu stacji mycia WIP.

 

Całkowita wartość projektu: 2 262 184, 98 PLN.
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 262 184, 98 PLN.
Kwota dofinansowania UE: 1 357 310, 99 PLN.

www.mapadotacji.gov.pl

Zapytania ofertowe