+48 882 154 845 info@nortec.pl

Zastrzeżenia prawne

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:
NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska.